Domherrevägen, Lavskrikevägen samt Entitevägen!

Domherrevägen: Tomterna slutsålda, men vid intresse att köpa nyckelfärdig lösning kontakta Martin Lindblad 070-2381297. Projekteringsstatus:  Vägen är klar med undantag av slitlagret. Vatten, avlopp samt el framgrävt till tomtgräns, avslutande slitlager kommer att läggas så snart vädersituationen tillåter under maj månad 2021.
Därefter kommer vägen att besiktigas av Storhogna VF.
Bergs kommun ger sedan startbesked för bygglov så snart vägen är besiktigad.
11/5-2021: Besiktning av Domherrevägen sker den 27 maj 2021.
24/5-2021: Besiktning av Domherrevägen den 27 maj 2021 inställt och framflyttat beroende på tjällossning.
7/6-2021: Besiktning av Domherrevägen utfördes och godkändes 4/6.

Lavskrikevägen: Tomterna slutsålda, men vid intresse att köpa nyckelfärdig lösning kontakta Peter Engberg 070-6713061. Projekteringsstatus:  Vägen är klar  med undantag av slitlagret. Vatten, avlopp är framgrävt till tomtgräns. El kommer att grävas fram av BTEA så snart vädersituationen tillåter under maj månad 2021. Planerad projekteringstid för el ca 3 veckor. Därefter kommer  det avslutande slitlagret att kunna läggas på vägen. Vägen kommer att besiktigas av Storhogna VF så snart slitlagret är klart.
Bergs kommun ger sedan startbesked för bygglov så snart vägen är besiktigad.
11/5-2021: BTEA börjar projektera för el och fiberrör den 24 maj. Bygget planeras vara klart under senare delen av juni. Därefter kommer avslutande slitlager läggas på vägen. Under projekteringstiden i maj och juni är bilburen tillgänglighet till respektive tomt mycket begränsad.
28/5-2021:  Preliminärt datum för besiktning av väg fredag 2 juli.
4/7-2021: Vägen besiktigades 2 juli och Bergs Kommun beviljar startbesked fr.o.m. 6 juli. Accessen till respektive tomt är fortfarande begränsad eftersom BTEA fortfarande gräver fram kabel längs matarvägen (=Fjällstigen) i några veckor till.

Entitevägen: Tomterna slutsålda.
Projekteringsstatus:  Vägen är klar  med undantag av slitlagret. Vatten, avlopp är framgrävt till tomtgräns. El kommer att grävas fram av BTEA så snart vädersituationen tillåter under maj månad 2021. Planerad projekteringstid för el ca 3 veckor. Därefter kommer det avslutande slitlagret att kunna läggas på vägen. Vägen kommer att besiktigas av Storhogna VF så snart slitlagret är klart.
Bergs kommun ger sedan startbesked för bygglov så snart vägen är besiktigad.
11/5-2021: BTEA börjar projektera för el och fiberrör den 24 maj. Bygget planeras vara klart under senare delen av juni.
Därefter kommer avslutande slitlager läggas på vägen. Under projekteringstiden i maj och juni är bilburen tillgänglighet till respektive tomt mycket begränsad.
28/5-2021:  Preliminärt datum för besiktning av väg fredag 2 juli.
4/7-2021: Vägen besiktigades 2 juli och Bergs Kommun beviljar startbesked fr.o.m. 6 juli. Accessen till respektive tomt är fortfarande begränsad eftersom BTEA fortfarande gräver fram kabel längs matarvägen (=Fjällstigen) i några veckor till.

Image

Dalvallen Södra

4/7 - 2021: Ett antal tomter håller på att färdigställas på Dalvallen Södra. Vid intresse kontakta Emma Nyman på Länsförsäkringar i Vemdalsskalet 070-297 83 37

 

Image

Kontakta

Dalvallen mellan:
63 nya tomter.
Stefan Karlsson. 0733-572050
stefan.e.karlsson@dalvallen.se


Image