Domherrevägen, Lavskrikevägen samt Entitevägen!

Domherrevägen: Tomterna slutsålda, men vid intresse att köpa nyckelfärdig lösning kontakta Martin Lindblad 070-2381297. Projekteringsstatus:  Vägen är klar med undantag av slitlagret. Vatten, avlopp samt el framgrävt till tomtgräns, avslutande slitlager kommer att läggas så snart vädersituationen tillåter under maj månad 2021.
Därefter kommer vägen att besiktigas av Storhogna VF.
Bergs kommun ger sedan startbesked för bygglov så snart vägen är besiktigad.
11/5-2021: Besiktning av Domherrevägen sker den 27 maj 2021.

Lavskrikevägen: Tomterna slutsålda, men vid intresse att köpa nyckelfärdig lösning kontakta Peter Engberg 070-6713061. Projekteringsstatus:  Vägen är klar  med undantag av slitlagret. Vatten, avlopp är framgrävt till tomtgräns. El kommer att grävas fram av BTEA så snart vädersituationen tillåter under maj månad 2021. Planerad projekteringstid för el ca 3 veckor. Därefter kommer  det avslutande slitlagret att kunna läggas på vägen. Vägen kommer att besiktigas av Storhogna VF så snart slitlagret är klart.
Bergs kommun ger sedan startbesked för bygglov så snart vägen är besiktigad.
11/5-2021: BTEA börjar projektera för el och fiberrör den 24 maj. Bygget planeras vara klart under senare delen av juni. Därefter kommer avslutande slitlager läggas på vägen.

Entitevägen: Tomterna slutsålda.
Projekteringsstatus:  Vägen är klar  med undantag av slitlagret. Vatten, avlopp är framgrävt till tomtgräns. El kommer att grävas fram av BTEA så snart vädersituationen tillåter under maj månad 2021. Planerad projekteringstid för el ca 3 veckor. Därefter kommer det avslutande slitlagret att kunna läggas på vägen. Vägen kommer att besiktigas av Storhogna VF så snart slitlagret är klart.
Bergs kommun ger sedan startbesked för bygglov så snart vägen är besiktigad.
11/5-2021: BTEA börjar projektera för el och fiberrör den 24 maj. Bygget plaeras vara klart under senare delen av juni.
Därefter kommer avslutande slitlager läggas på vägen.

Image

Blåhakevägen brf!

11 tomter på Blåhakevägen. Tomterna börjar bebyggas 2020 med 11 st parhus som kommer att bilda bostadsrättsföreningen Dalvallen 22. Totalt 22 bostadsrätter.

Vid intresse för en bostadsrätt på Dalvallen  kontakta Hans-Göran Saldner 070-5214699 eller mail info@miradora.se 

 

Image